Rò rỉ

Mơ ước và nhìn thấy một rò rỉ được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là một mất mát lớn và đau khổ cho bạn. Bạn đang lãng phí năng lượng của bạn trên những nỗ lực không hiệu quả. Ngoài ra, giấc mơ có thể cho thấy một số cảm giác repressed, nổi lên từ tiềm thức của bạn.