Nhung

Nếu bạn thấy nhung trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy dự đoán về các khía cạnh trung thực của cá tính của bạn. Bạn là người duy chỉ nhạy cảm và ngọt ngào với những người đang liên lạc.