Trả thù

Ước mơ của trả thù tượng trưng cho cảm giác cần bồi thường. Lấy lại cảm xúc nhất định hoặc một cảm giác quyền lực mà cảm thấy đã được lấy đi từ bạn. Tích cực, nó có thể phản ánh một nhu cần cho công lý hoặc cảm thấy rằng tư pháp đã được phục hồi trong cuộc sống của bạn. Tiêu cực, trả thù có thể phản ánh ghen tuông, kiêu ngạo hoặc khó tin rằng những người khác xứng đáng một cái gì đó mà họ đã làm cho xứng đáng. Một dấu hiệu cho thấy bạn hoặc người khác là rất kiểm soát.