Widow

Trong giấc mơ, bạn là một góa phụ, sau đó biểu tượng giấc mơ này chỉ ra rằng bạn cảm thấy cô đơn và không hạnh phúc trong cuộc sống thực. Bạn nghĩ rằng bạn đang bị cô lập từ đời sống xã hội. Mặt tích cực của giấc mơ này là bạn là miễn phí của môi trường và hạn. Bạn hành động và sống độc lập mà không cần suy nghĩ những gì người ta sẽ nghĩ về bạn.