Bát

Nếu bạn mơ ước của một lưu vực và muốn biết ý nghĩa của giấc mơ của bạn, hãy nhìn vào bồn tắm.