Backdoor

Ước mơ của đi ra ngoài một backdoor tượng trưng cho vấn đề phải đối mặt bạn không muốn suy nghĩ về. Bạn có thể phải đối mặt với một tình huống tiêu cực mà là khó chịu để lưu ý. Giấc mơ nhập thông qua cửa sau tượng trưng cho một kết luận về một vấn đề hoặc tình trạng tiêu cực. Bạn cuối cùng đã quyết định làm điều gì đó về một vấn đề. Nếu bạn nhìn thấy một hình sự hoặc người bạn có cảm giác tiêu cực về đi bộ trên một backdoor nó có thể phản ánh nỗi sợ hãi hay xấu hổ đang trở thành nơi phổ biến cho bạn. Giấc mơ về thính giác gõ cửa trở lại tượng trưng cho một kết luận về một vấn đề hoặc tình hình tiêu cực mà bạn không muốn suy nghĩ về. Một vấn đề có thể buộc bạn phải đối phó với nó.