Say rượu

Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ bạn thấy rằng bạn đang say rượu, họ có thể chỉ ra rằng bạn đang hành động bất cẩn và không nhạy cảm. Bạn đang mất quyền kiểm soát cuộc sống của bạn và bạn đã mất dấu vết của thực tế.