Trên

Ước mơ đi theo tượng trưng cho sự thăng Thiên, cải thiện và tiến bộ. Bạn có thể đang trải qua một mức độ cao hơn của ý thức, xung, hoặc di chuyển gần hơn với mục tiêu. Để tăng rất nhanh, có thể trỏ đến một bản ngã thổi phồng, kiêu ngạo hoặc một nỗi sợ hãi của sự thành công.