Trên

Mơ ước của một cái gì đó ở trên bạn là một điềm may mắn. Nếu bạn ước mơ của một cái gì đó ở trên đầu của bạn nó có nghĩa là bạn phải làm cho những kỳ vọng cao nhất của chính mình. Những gì bạn cần làm là trở thành người luôn tìm kiếm kết quả cuối cùng. Nếu bạn làm thế, điều này sẽ làm cho cuộc sống của bạn thành công và vui vẻ hơn.