Hitchhiking

Dreaming rằng bạn đang hitchhiking cho thấy rằng bạn đã không thắng hoặc xứng đáng để được nơi bạn đang ở.