Slugs

Nếu bạn mơ ước của viên đạn, sau đó nó có nghĩa là bạn đang dùng những điều một cách điềm tĩnh, unhurriedly và làm việc trên một số chủ đề, từ từ và cẩn thận. Hãy xem xét, rằng đôi khi sự chậm chạp bạn tiếp tục có thể annoy những người được bao quanh bởi.