Tháng một một trong những tháng trong giấc mơ, đại diện cho sự khởi đầu mới của một cái gì đó quan trọng trong cuộc sống của bạn. Ngoài ra, những giấc mơ có thể cho thấy nỗi buồn, vì các coldness và cuối của ngày lễ Giáng sinh.