Cheesecake

Những ước mơ về Cheesecake tượng trưng cho tình hình trong cuộc sống của bạn, nơi bạn cảm thấy tốt được lưu. Lưu ý rằng không có gì nguy hiểm hơn. Bạn có thể cảm thấy thuyên giảm rằng một cái gì đó khủng khiếp hoặc khó khăn là hơn. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước không được có thể ăn một cheesecake. Trong cuộc sống thực, ông là một tù nhân trong điều kiện nuôi nhốt, người đã không thoát khỏi nhà tù. Các Cheesecake ông eluded phản ánh sự cứu trợ của cuộc sống nhà tù, ông đã không thể đạt được.