Borda

Ước mơ đứng trên một lan can tượng trưng cho là trên các cạnh của một cái gì đó. Bạn hoặc người khác có thể rất gần cuối cùng làm cho một quyết định lớn. Bạn có thể cảm thấy căng thẳng hoặc gặp lo lắng về một sự thay đổi khó khăn. Ngoài ra, một lan can có thể phản ánh cách đóng bạn hoặc người khác là gần như đi xa trong một tình huống. Ước mơ của nhảy ra một vách đá tượng trưng cho một sự lựa chọn tuyệt vời hoặc thay đổi bạn đang làm. Giấc mơ về rơi ra khỏi một vách đá tượng trưng cho bạn hoặc người khác cuối cùng đã biến mất xuống biển. Nó cũng có thể đại diện cho cảm giác bị ép buộc vào một sự thay đổi lớn. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước đứng trên một parapet. Trong cuộc sống thực, ông đã đấu tranh để có được sức mạnh để nói với một cô gái rằng ông thực sự cảm thấy cho cô ấy. Đứng trên Lan can phản ánh như thế nào gần ông đã được cuối cùng sẽ đi plunge và cuối cùng cho ông biết làm thế nào ông cảm thấy.