Sáng

Giấc mơ về cái gì đó là tỏa sáng tượng trưng cho một khía cạnh của chính nó mà là đứng ra ngoài. Cảm thấy rằng bạn, một ai đó hoặc một cái gì đó bạn đang làm phải được thanh toán thêm sự chú ý. Một không có khả năng tránh được nhận thấy nhiều hơn hoặc suy nghĩ về cách quan trọng nhất. Giấc mơ với đôi mắt sáng có thể đại diện cho một tầm nhìn nhất định hoặc quan sát một tình huống để được nhiều hơn những người khác. Suy nghĩ rằng ý kiến của bạn về tình hình là quan trọng hơn người khác.