Cal

Mơ ước rằng bạn đang phục hồi chức năng, cho thấy con đường của những thay đổi trong cuộc sống của bạn. Whiterửa trong giấc mơ là đại diện của một hành động cố gắng để đạt được những thay đổi trong thói quen cũ của bạn. Nó cũng có thể được hiểu như là biểu tượng mà bạn chỉ giả vờ thay đổi và cố gắng để trang trải thương hiệu, tội lỗi của bạn, hoặc không hoàn hảo khác.