Trạm không gian

Ước mơ về một trạm không gian tượng trưng cho một quan điểm về một tình huống mà bạn luôn phải đối mặt với những không rõ. Bạn đang tham gia vào nơi bạn luôn làm một cái gì đó mà bạn chưa bao giờ làm trước và không thể dự đoán kết quả của các tình huống. Bạn có thể cảm thấy bị choáng ngợp bởi sự hỗn loạn hoặc trạng thái liên tục của unpredictability. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước trở thành một trạm không gian, sửa chữa các vấn đề. Trong cuộc sống, ông đã thao túng để thức dậy, ông đã phải đối mặt với các vấn đề tài chính khác nhau và các vấn đề gia đình mà ông đã không bao giờ có kinh nghiệm trước đó.