Không có cảm xúc

Nếu bạn đang mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn là vô cảm, nó có thể chỉ ra rằng bạn đang đóng cửa xung quanh bạn. Bạn có thể bỏ qua cảm xúc của riêng bạn và nên bắt đầu chú ý nhiều hơn cho họ.