Xe kéo

Giấc mơ về một trailer tượng trưng cho việc ra quyết định hoặc tự kiểm soát đó là tập trung vào hỗ trợ hoặc mang những người khác. Một xe tải kéo có thể phản ánh một người hoặc tình hình giúp giữ cho bạn về ca khúc. Nó cũng có thể là đại diện của nỗ lực của riêng bạn để hỗ trợ một người nào đó thông qua một vấn đề. Ước mơ về kéo người khác có thể đại diện cho những người khác phụ thuộc vào bạn đi qua những khó khăn.