Ung thư da

Giấc mơ về ung thư da tượng trưng cho sự không có khả năng cảm thấy tốt một lần nữa có niềm vui trong một số cách. Sợ rằng khả năng của bạn để cảm thấy tốt được cắt bỏ và chỉ có thể nhận được tồi tệ hơn. Một vấn đề có thể đã được tạo ra trong cuộc sống của bạn do sự biết ơn quá mức hoặc tự do. Sống với những hậu quả của việc có rất thích nó rất nhiều. Thận trọng, lo lắng hoặc tránh cẩn thận của niềm vui vì bạn có thể đã lạm dụng hành vi nhất định đến mức gây ra một vấn đề đáng chú ý. Cảm thấy xấu hổ cho một suy nghĩ bảo thủ vừa phải sau khi được đầu tiên nổi loạn hoặc Carefree cho nội dung của trái tim.