Xe cổ cũ

Những ước mơ về chiếc xe cũ hoặc cũ thời cũ tượng trưng cho khả năng ra quyết định của mình, bị ảnh hưởng bởi quá khứ hay hoài cổ. Cho dù một chiếc xe cũ thời là màu đen hoặc màu đỏ tượng trưng cho suy nghĩ và quyết định của bạn cũng bị ảnh hưởng bởi quá khứ. Bạn cần phải tập trung hơn vào những gì đang xảy ra bây giờ và trong tương lai.