Hạt điều

Giấc mơ với hạt điều tượng trưng cho cảm giác về một mục tiêu hay tình hình, rất dễ dàng để có. Tiêu cực, hạt điều có thể phản ánh một niềm tin ngây thơ rằng một thách thức hoặc vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Suy nghĩ rằng nếu bạn tiếp tục làm một cái gì đó là thực sự dễ dàng để giải quyết một vấn đề khó khăn. Trải qua một cái gì đó nguy hiểm trong khi cảm thấy đó không phải là nghiêm trọng. Giấc mơ về một hạt điều độc có thể phản ánh cảm xúc về những lựa chọn có nghĩa là rất dễ dàng để gọi cho bạn. Cảm thấy rằng cái gì đó đã được coi là rất dễ dàng bây giờ là hoàn toàn không tương thích với mục tiêu của bạn.