Tình

Ước mơ Hiển thị tình cảm của bạn cho ai đó tượng trưng cho sự hài lòng và hạnh phúc với một tình hình hiện nay. Nó cũng có thể là đại diện của hạnh phúc với một mối quan hệ hoặc là nội dung đó là chiêm ngưỡng ai đó bạn có một lòng trên.