Bleach

Để xem hoặc sử dụng thuốc tẩy, khi bạn đang mơ ước, nổi bật như là một biểu tượng của Renaissance. Nó cũng là một dấu hiệu của sự chữa lành và làm sạch. Bạn đã sẵn sàng để quên quá đau, để giải quyết bất kỳ cảm xúc không thống nhất và sửa chữa sức khỏe tinh thần và tình cảm của bạn.