Hội nghị

Nếu bạn đang ở Hội nghị trong giấc mơ của bạn, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy rằng bạn nghĩ hai lần về những ý tưởng bạn đã xác định trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Hãy chắc chắn để cố ý và thảo luận về các vấn đề với những người khác nhau.