Cupid

có sự tương tác hoặc để tìm thấy hoặc xem Cupid, khi bạn đang mơ ước, có ý nghĩa mang tính biểu tượng và cho thấy một mối quan hệ của tình yêu, mong muốn và niềm đam mê trong cuộc sống thức dậy của bạn. Xuất hiện của bạn khi bạn đang mơ ước có thể có nghĩa là bạn cần phải mất những rủi ro trong tình yêu hoặc để được nhiều năng lượng trong các dự án mới.