Dandelion

Mơ ước hoặc nhìn thấy trong leo giấc mơ, dự đoán môi trường dễ chịu và tương lai vui tươi cho bạn và người yêu của bạn. Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn đang ăn sư tử, nó có nghĩa là bạn cần phải chăm sóc tốt hơn sức khỏe của bạn hoặc bị hậu quả bệnh.