Khoảng cách

Ước mơ của những điều đang được ra trong khoảng cách tượng trưng cho mục tiêu dài hạn hoặc nhận thức của bạn về những điều cần đến trong tương lai. Ngoài ra, một khoảng cách dài có thể phản ánh rất nhiều công việc mà bạn cảm thấy bạn có trước của bạn. Giấc mơ về một người nào đó xa bạn có thể đại diện cho những điều mà bạn cảm thấy trong một mối quan hệ. Bạn có thể cảm thấy cô đơn. Ngoài ra, nó tượng trưng cho cái gì đó là không thể đạt được hoặc cái gì đó là khó khăn để đạt được.