Domino

Những ước mơ với Dominoes tượng trưng cho nỗ lực của bạn để thất bại một số vấn đề với một hành động. Nó cũng có thể là đại diện của một vấn đề mà shames tất cả mọi thứ bạn có, nếu bạn không cẩn thận. Ngoài ra, Dominoes có thể cho thấy rằng hành động của bạn có thể có tác động lớn đến những người xung quanh bạn. Hãy xem xét cụm từ rơi xuống như Dominoes.