Trận đấu

Để xem hoặc ánh sáng một trận đấu được hiểu là sự giới thiệu tiềm thức cho người mơ để xem xét rằng có một cái gì đó bạn cần phải đốt cháy và hồi sinh trong cuộc sống của bạn.