Chồn

Khi một Weasel xuất hiện trong giấc mơ, đây là một dấu hiệu cho bạn, mà bạn không tin tưởng những người khác, bởi vì bạn không phải là một người rất đáng tin cậy, bạn hành động bất lương.