Đau đớn, buồn bã, nỗi đau buồn, phiền não, phiền muộn, lo lắng

Để hiểu rõ hơn giấc mơ này, cũng đọc những diễn giải của tang.