Handcuffs

Mơ về handcuffs là một biểu tượng không may. Nếu trong giấc mơ bạn đang còng tay, nó cho thấy rằng một cái gì đó hoặc ai đó đang cố gắng để thành công từ bạn. Cơ hội được tắt cho bạn. Bạn đang gặp một mất điện và hiệu quả. Ngoài ra, nỗi sợ hãi của riêng bạn và nghi ngờ có thể được giữ lại cho bạn. Để xem những người khác còng tay hoặc đặt handcuffs trên những người khác, chỉ ra rằng bạn đang bị quá chiếm hữu.