Đứng

Nếu một người thấy mình đứng, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy sự tự tin rằng có nó. Bàn chân cũng được hiểu là biểu tượng của sự tự tin và tiêu chuẩn cao, đã làm nó cho anh ta.