Epicure, Epicurean (sành ăn)

Để ước mơ rằng bạn là một epicure đại diện cho rằng bạn ăn hương vị của bạn cho sang trọng và tiềm năng lớn nhất có thể. Để ước mơ rằng bạn đang ngồi tại bàn của các epicure đại diện cho rằng sẽ được hưởng một sự phân biệt thỏa đáng, nhưng bạn có thể được bao quanh bởi những người có phương tiện riêng của quan tâm. Để ước mơ rằng bạn đang cố gắng để đáp ứng một epicure đại diện cho rằng bạn sẽ có một nổi tiếng nhưng tình nhân despotic.