Điêu khắc

Có tương tác hoặc tìm kiếm hoặc nhìn thấy một điêu khắc khi bạn đang mơ ước, được hiểu như là gợi ý rằng bạn từ chối chấp nhận những điều như họ thực sự đang có. Bạn sợ rằng bạn không thể trình bày chính mình đúng cách. Bạn đang thực hiện trong một ánh sáng tích cực hoặc hình ảnh?