Gypsy, gypsy, Gypsies

Mơ ước và nhìn thấy một Gypsy là biểu tượng may mắn. Giấc mơ này có nghĩa là mong muốn của bạn được tự do và đi lang thang miễn phí, không hạn chế, giới hạn và trách nhiệm với nghĩa vụ. Ngoài ra, biểu tượng này có thể đề nghị bạn cần phải tìm đường đến tương lai.