Thám hiểm

Những ước mơ về một kẻ liều mạng tượng trưng cho một khía cạnh của mình đó là mạo hiểm tất cả mọi thứ để chứng minh mình. Bạn hoặc người khác đang được nhận thấy mạo hiểm quá nhiều.