Ngọn lửa

Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn đang chiến đấu ngọn lửa, nó có nghĩa là bạn sẽ cần phải đầu tư những nỗ lực tốt nhất của bạn và năng lượng trên con đường của bạn để thành công và sự giàu có. Xem các diễn giải về ý nghĩa của lửa.