Spaghetti

Nếu bạn ăn spaghetti, giấc mơ cho thấy mối quan tâm của bạn theo nghĩa là các mối quan hệ cụ thể là vào lúc này. Có lẽ người mà bạn đang yêu hoặc có một mối quan hệ rất mạnh mẽ với anh ta không phải là người mà ông giả vờ là.