Rau

Giấc mơ với rau bina tượng trưng cho những tình huống đòi hỏi những nỗ lực đầy đủ hoặc nguồn lực của bạn để kết thúc chúng. Một cái gì đó để cung cấp cho tất cả mọi thứ để hoàn thành nó. Cảm thấy nó không mong muốn có cho một vấn đề tất cả sự chú ý của bạn. Làm mọi thứ bạn không muốn để vượt qua một trở ngại.