Lover

Mơ ước rằng bạn (hoặc đối tác của bạn) có một tình nhân, cho thấy tiềm thức của bạn mong muốn kết thúc mối quan hệ hiện tại của bạn và là tìm cách để phá hoại cô. Ngoài ra, bạn cảm thấy bị bỏ rơi trong mối quan hệ của bạn. Có lẽ bạn cảm thấy rằng bạn không đo lường sự mong đợi của người khác, đặc biệt là bạn đồng hành của bạn. Thơ mộng của mình như là một tình nhân, cho biết mong muốn của bạn cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thơ mộng và với một người tình được hiểu là sự đề nghị tiềm thức mà bạn nên hoặc là bạn hoặc một ai đó đang bị thu hút hoặc cám dỗ vào một số hoạt động tiêu cực.