Playground

Khi bạn đang chơi ở Sân chơi trong một giấc mơ, sau đó nó cho thấy mong muốn của bạn để thoát khỏi cuộc sống hàng ngày của bạn. Có lẽ các em có nhiều bổn phận và trách nhiệm phải được ứng nghiệm. Hãy chắc chắn rằng bạn tìm thấy một số thời gian cho chính mình. Ngoài ra, giấc mơ có thể là gợi ý để thư giãn và trở nên thoải mái hơn thay vì được như vậy khó khăn và nghiêm trọng. Cuộc sống chỉ là về công việc, nhiệm vụ và sự nhàm chán, nó cũng vui vẻ!