Vòng dương vật

Những ước mơ về một cockring tượng trưng cho một khu vực của cuộc sống của bạn, nơi bạn có mạnh mẽ, hiệu quả hoặc có khả năng và đang làm tất cả mọi thứ bạn có thể để ở như vậy. Bạn có thể có một kỹ năng, trick hoặc cái gì đó cung cấp cho bạn thích và là khám phá nó cho nó là đầy tiềm năng.