Bail

Giấc mơ về việc bảo lãnh tượng trưng cho việc giảm thiểu hạn chế hoặc hạn chế tạm thời. Nó cũng có thể là đại diện của một cam kết hoặc hứa hẹn bạn đã thực hiện để tránh sự trừng phạt hoặc bối rối. Một điều quan trọng để đưa vào nguy cơ để tránh những hậu quả đầy đủ hoặc hiển thị một ai đó mà bạn nghiêm túc về sự thay đổi. Tránh sự sung mãn của một hậu quả bất tiện. Ước mơ bị từ chối bảo lãnh có thể là một dấu hiệu cho thấy ai đó không còn tin tưởng bạn. Bạn có thể không thể thực hiện một cam kết đó là đủ lớn cho một ai đó để tin tưởng bạn một lần nữa. Cảm thấy rằng tất cả các hậu quả của hành động của bạn phải đối mặt trong toàn bộ hoặc trong tổng số bất tiện của họ. Cảm thấy rằng không có gì bạn nói hoặc có thể giúp bạn có được một số cứu trợ tạm thời từ một vấn đề. Tiêu cực, Bail có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đã giảm mà bạn bị trừng phạt để làm bất cứ điều gì bạn muốn hoặc là không có hậu quả cho hành động của bạn. Nó cũng có thể là một dấu hiệu mà bạn cảm thấy rằng những người khác đang nhận được off không bị trừng phạt.