Yếu

Nếu bạn cảm thấy yếu trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy phản ánh tình hình hiện nay của cuộc sống thức dậy của bạn. Bạn cảm thấy bất lực trong một tình huống nhất định và tôi không biết phải làm gì. Có lẽ giấc mơ cho thấy rằng bạn tôn trọng chính mình và không sợ.