Amiăng

Giấc mơ về amiăng tượng trưng trong cuộc sống của bạn mà bạn đang rất quan tâm về việc loại bỏ những sai lầm. Stupid cảm giác rằng bạn cảm thấy một cái gì đó là một ý tưởng tốt. Cảm giác rằng đối phó với một vấn đề là rất quan trọng hoặc tối thượng. Cảm thấy rằng loại bỏ một lỗi có vấn đề là một ưu tiên và không có gì khác nên xảy ra cho đến khi nó được. Cảm thấy rằng nếu bạn không đối phó với một vấn đề trong quá khứ những điều sẽ chỉ nhận được tồi tệ hơn. Ngoài ra, amiăng có thể phản ánh nhận thức rằng bạn hoặc người khác không nghĩ rõ về những gì bạn đã làm trong quá khứ mà đã tạo ra một vấn đề hiện tại. Cảm thấy cần phải sửa chữa sơ suất. Giấc mơ về lo lắng về amiăng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang lo lắng rằng bỏ bê trong quá khứ của bạn sẽ gây tổn hại cơ hội thành công hiện tại của bạn. Sợ không được có thể thoát khỏi một sai lầm stupid. Giấc mơ về loại bỏ amiăng tượng trưng cho việc sửa chữa sơ suất tổng hoặc một sự lựa chọn mà hối tiếc nó. Dành thời gian để xóa một vấn đề. Nó cũng có thể là đại diện của các biện pháp chủ động mà bạn đang dùng với một cái gì đó mà bạn tin là rất quan trọng. Cẩn thận đối phó với một sai lầm lớn hay ý tưởng tồi.