Mọt

Nếu bạn mơ ước của một con mọt này tượng trưng cho tổn thất nghề nghiệp và doom hoặc sai và sai tình yêu.