Tủ

Giấc mơ về một tủ quần áo tượng trưng cho nỗ lực của bạn để quyết định làm thế nào để miêu tả chính mình với những người khác. Quyết định cách bạn muốn được chú ý hoặc Ấn tượng nào bạn muốn cung cấp. Làm một ấn tượng có thể là quan trọng với bạn ngay bây giờ, hoặc bạn đang đi qua một giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc sống của bạn. Ngoài ra, một tủ quần áo ước mơ có thể phản ánh các vấn đề với tự hình ảnh của bạn hoặc phù hợp. Bạn có thể gặp khó khăn là chính mình.