Intoxicated

Mơ ước rằng bạn đang say mê chỉ ra rằng bạn đang mất kiểm soát của một số tình huống. Giấc mơ cũng có thể đề nghị bạn đã đạt đến một mức độ mới của ý thức. Ước mơ của bạn có liên quan đến say sưa, vì vậy đọc ý nghĩa của say.